3D Yazıcılar için modelleme nasıl yapılmalıdır ve kullanılan yazılımlar nelerdir  ?

3D yazıcıları kullanmak için öncesinde tabikide çıktısını alacağınız nesnenin boy ve ölçütlerini göstren üç boyutlu bir çizimine sahip olmanız gereklidir. Bu çizimleri gerek tarayıcılarla bilgisayarınıza dış ortamdan aktararak gerek ise kendiniz belirli yazılımlarla bilgisayar üzerinden modelleyip çizerek tasarlayabilirsiniz.
Bu çizim programlarından bahsedicek olursak;Google SkechUp, AutoCAD,3D Max, SolidWorks …gibi biraz daha düzeyi yüksek programlar veya  Tinkercad,3dtin gibi herkesin her yaşta rahatça öğrenip kullanabileceği amatör programları söyleyebiliriz. Ayrıca programla dili olarak da Python birçok 3D modelleme yazılıma entegre olarak çalışabilmektedir.

3D modellemede ve çizimde en önemli olan işlemlerden birisi de yapılan çizimin ölçeklendirmesi işlemidir. Bu ölçeklendirme,yazıcınızın büyüklüğü ve kapasitesine bağlı olarak yapılmalıdır ve nesne çizim sırasında sayfa düzlemine tam olarak oturtulmalıdır. Aksi taktirde yazıcıdan istediğiniz geri dönüşü alamayabilirsiniz.

3D modelleme yaparken, tasarlayacağınız nesneyi nasıl ve ne için kullanacaksanız o alana göre gerekli ölçüleri alıp ölçüm değerlerini dikkatli bir şekilde vermenizin geri dönüşü, yaptığınız çalışma için daha sağlıklı olacaktır.

3D çizim oluşturulduktan sonra yaptığınız çizim, .STL formatına getirilmelidir.Bilgisayarda oluşturulan katı cisim veya yüzeyler üçgen parçalarla ifade edilir ve .STL nin açılımı da “Standard Triangle Language” yani Standart üçgen dili anlamına gelir. Yani “.STL” formatı,bilgisayar üzerinde çizilmiş 3D nesnelerin düzenini açıklayan verileri içeren bir dosya formatıdır.Çizim yapılıp son rötuşlar tamamlandıktan sonra dosya formatımızı “.STL”ye dönüştürürüz ve artık sonrasında yapmamız gereken son şey ise 3D yazıcımızın arayüzünden ayarların yapılması ve baskı işleminin başatılmasıdır.